Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Câu 1:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

– Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Câu 2: Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = …cm = …mm

1km = …m

1kg = …g

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 1m = 10dm = …cm = …mm

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = …km…m = …km

2063m = …km…m = …km

702m = …km…m = …km.

b) 34dm = ..m…dm = …m

786cm = …m…cm = …m

408cm = …m…cm = …m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = …kg…g = …kg

8047kg = …tấn…kg = …tấn.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = 1km 827 m = 1,827km

2063m = 2km 63m = 2,063km

702m = 0km 702m = 0,702km.

b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m

786cm = 7m 86cm = 7,86m

408cm = 4m 8cm = 4,08m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = 2kg 65g = 2,065kg

8047kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top