Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m;       2km 79m;      700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm;         5m 9cm;      5m 75mm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 4km 382m = 4,382km;

2km 79m = 2,079km;

700m = 0,700km.

b) 7m 4dm = 7,4m;

5m 9cm = 5,09 m;

5m 75mm = 5,075m.

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g;              1kg 65g.

b)  Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg;            2 tấn 77 kg.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 2kg 350g = 2,350kg;

1kg 65g  =1,065 kg.

b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn;

2 tấn 77 kg = 2,077 tấn.

Câu 3:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = …cm;

b) 0,075km = …m;

c) 0,0064kg = …g;

d) 0,08 tấn = …kg.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 0,5m = 50cm;

b) 0,075km = 75m;

c) 0,0064kg = 64g;

d) 0,08 tấn = 80kg

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = …km;

b) 53cm =…m;

c) 5360kg = …tấn;

d) 657g = …kg;

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 3576m = 3,576km;

b) 53cm = 0,53m;

c) 5360kg = 5,360tấn;

d) 657g = 0,657kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top