Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

a) 8192 : 32

15335 : 42

b) 75,95 : 3,5

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Câu 2: Tính

Giải bài tập trang 163, 164 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Câu 3: Tính nhẩm

a) 25 : 0,1          48 : 0,01            95 : 0,1

25 x 10            48 x 100            72 : 0,01

b) 11 : 0,25          32 : 0,5             75 : 0,5

11 x 4              32 x 2              125 : 0,25

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Câu 4: Tính bằng hai cách

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép chia

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top