Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Câu 1: Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Câu 2: Tính nhẩm

a) 3,5 : 0,1          8,4 : 0,01           9,4 : 0,1

7,2 : 0,01           6,2  :0,1            5,5 : 0,01

Giải bài tập trang 164, 165 SGK Toán 5

11 : 0,25        24 : 0,5         15 : 0,25

HƯỚNG DẪN GIẢI

) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 35

7,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 720

8,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 840

6,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 62

9,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 94

5,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550

b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 24

11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Câu 3: Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4             c) 1 : 2

b) 7 : 5             d) 7 : 4

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 164 SGK Toán 5

Câu 4: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng

Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh cả lớp?

A. 150%      B. 60%       C.66%      D. 40%

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn D

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top