Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép nhân

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép nhân

âu 1: Tính

a) 4802 x 324

6120 x 205

Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5

c) 35,4 x 6,8

21,76 x 2,05 

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 4802 x 324 = 1555848

6120 x 205 = 1254600

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép nhân

c) 35,4 x 6,8 = 240,72

21,76 x 2,05 = 44,608

Câu 2: Tính nhẩm

a) 3,25 x 10

3,25 x 0,1

b) 417,56 x 100

417,56 x 0,01

c) 28,5 x 100

28,5 x 0,01

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 3,25 x 10 = 32,5

3,25 x 0,1 = 0,325

b) 417,56 x 100 = 41756

417,56 x 0,01 = 4,1756

c) 28,5 x 100 = 2850

28,5 x 0,01 = 0,285.

Câu 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2,5 x 7,8 x 4

b) 0,5 x 9,6 x 2

c) 8,36 x 5 x 0,2

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 2,5 x 7,8 x 4 = (2,5 x 4) x 7,8 = 10 x 7,8 = 78

b) 0,5 x 9,6 x 2 = (0,5 x 2) x 9,6 = 1 x 9,6 = 9,6

c) 8,36 x 5 x 0,2 = 8,36 x (5 x 0,2) = 8,36 x 1 = 8,36

d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9 = 10 x 7,9 = 79

Câu 4: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tạo C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Quãng đường ô tô và xe máy đi được trong 1 giờ là:

48,5 + 33,5 = 82 (km)

Ta có thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau là:

1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ.

Độ dài quãng đường AB là: 82 x 1,5 = 123 (km).

Đáp số: 123 km.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top