Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

Câu 1: Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

b)

578,69 + 281,78 = 860,47.

584,72 + 406,38 – 329,47 = 1001,1 – 329,47 = 671,63

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

) 69,78 + 35,97 +30,22 

d) 83,45 – 30,98 – 42,47

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5

c) 69,78 + 35,97 +30,22 = (69,78 + 30,22) + 35.97

= 100 + 35,97 = 135,97.

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 = 83,45 – (30,98 + 42,47)

= 83,45 – 73,45 = 10.

Câu 3: Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, 1/4 số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu trong tháng là:

Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 5

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó để dành là:

Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 5

b) Số tiền gia đình đó để dành được là:

4000000 x 15 : 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương; b) 600000 đồng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top