Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

8923 – 4157;                27069 – 9537

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

7,284 – 5,596 ;              0,863 – 0,298 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép trừ

Câu 2: Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16

b) x – 0,35 = 2,55

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 – 5,84

x = 3,32.

b) x – 0,35 = 2,55

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9.

Câu 3: Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Diện tích đất trồng hoa là:

540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là:

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Đáp số: 696,1ha

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top