Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

Câu 1: Tính

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125;

581 + (878 + 419).

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

c) 5,87 + 28,69 + 4,13;

83,75 + 46,98 + 6,25 ;

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) (689 + 875) + 125

= 689 + (875 + 125)

= 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419)

= (581 + 419) = 878

= 1000 + 878 = 1878.

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

c) 5,87 + 28,69 + 4,13

= (5,87 + 4,13) + 28,69

= 10 + 28,69

= 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25

= (83,75 + 6,25) + 46,98

= 90 + 46,98

Câu 3: Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 – 9,68 = 0)

b) 

frac{2}{5}+x=frac{4}{10}

x=frac{4}{10}-frac{2}{5}

x = 0

Cách 2: Ta có frac{2}{5}=frac{4}{10}. Vậy x = 0

Câu 4: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Phép cộng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top