Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thời gian

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thời gian

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ  = …năm

1 năm = …tháng

1 năm không nhuận có …ngày

1 năm nhuận có…ngày

1 tháng có…(hoặc…) ngày

Tháng 2 có …hoặc…ngày.

b) 1 tuần lễ có…ngày

1 ngày = …giờ

1 giờ = …phút

1  phút = …giây

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 1 thế kỉ  = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ.

1 giờ = 60 phút

1  phút = 60 giây

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng

3 phút 40 giây = …giây

1 giờ 5 phút = …phút

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = …năm….tháng

150 giây = …phút…giây

144 phút = …giờ…phút

54 giờ = …ngày…giờ

c) 60 phút = …giờ

45 phút = …giờ = 0,…giờ

30 phút = …giờ = 0,…giờ

15 phút = …giờ = 0,…giờ

1 giờ 30 phút = …giờ

90 phút = …giờ

30 phút = …giờ = 0,..giờ

6 phút = …giờ =…0,…giờ

12 phút = …giờ = 0,…giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = …phút

90 giây = …phút

1 phút 30 giây = …phút

30 giây = …phút = 0,…phút

2 phút 45 giây = ….phút

1 phút 6 giây = …phút

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thời gian

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

30 giây = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1,1 phút

Câu 3: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo thời gian

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đồng hồ thứ nhất chỉ 10 giờ.

Đồng hồ thứ hai chỉ 6 giờ 5 phút.

Đồng hồ thứ nhất chỉ 9 giờ 43 phút.

Đồng hồ thứ nhất chỉ 1 giờ 12 phút.

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 2/1/4 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A. 135km.

B. 165km.

C. 150km.

D. 240km.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chọn đáp án B.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top