Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Câu 1:  Điền dấu '>','<' hoặc '='

8m25dm2…8,05m            7m35dm3 …7,005m3

8m25dm2 …8,5m             7m3 5dm3…7,5m3

8m25dm2…8,005m2             2,94dm3…2dm3 94cm3

HƯỚNG DẪN GIẢI

8m25dm2 = 8,05m            7m35dm3 = 7,005m3

8m25dm2 < 8,5m             7m3 5dm3 < 7,5m3

8m25dm2 > 8,005m2             2,94dm3 > 2dm94cm3

Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150 (lần)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

60 x 150 = 9000 (kg)

9000kg = 9 tấn

Đáp số: 9 tấn.

Câu 3: Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Thể tích của bể nước là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Thể tích của phần bể có chứa nước là: 30 x 80 : 100 = 24 (m3)

Số lít nước chứa trong bể là: 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.

Diện tích đáy của bể là: 4 x 3 = 12 (m3).

Chiều cao mức nước chứa trong bể là: 24 : 12 = 2 (m).

Đáp số: a) 24000 lít; b) 2m.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top