Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tỉ số phần trăm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tỉ số phần trăm

Câu 1: Viết (theo mẫu)

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tỉ số phần trăm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tỉ số phần trăm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Tỉ số phần trăm

Câu 2: Kiểm tra sản phẩm một nhà máy, người ta thấy cứ trung bình 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy

Câu 3: Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả

a) Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn?

b) Tỷ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Cây lấy gỗ chiếm số phần trăm tổng số cây trong vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Tỷ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top