Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giải toán về tỉ số phần trăm

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Giải toán về tỉ số phần trăm

Câu 1: Viết thành tỉ số phần trăm

0,57        0,3             0,234           1,35

HƯỚNG DẪN GIẢI

0,57 = 57 %

0,3 = 30 %

0,234 = 23,4 %

1,35 = 135 %

Câu 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số

a) 19 và 30           b) 45 và 61            c) 1,2 và 26

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 19 : 30 = 0,6333…. = 63,33 %

b) 45 : 61 = 0,7377… = 73,77 %

c) 1,2 : 26 = 0,0461 … = 4,61 %

Câu 3: Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh trong lớp đó?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với học sinh trong lớp là:

13 : 25 × 100 = 52%

Đáp số: 52%

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top