Trang chủ » Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích

I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích:
 
1. Tìm hiểu đề và tìm ý.
 
– Tìm hiểu đề:          
 
+, Yêu cầu về nội dung: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 
+, Yêu cầu hình thức: văn nghị luận giải thích.
 
2. Lập dàn bài:
 
– Mở bài: giới thiệu câu tục ngữ, khái quát về nội dung câu tục ngữ.
 
– Thân bài: giải thích vấn đề.
 
+, giải thích nghĩa đen
 
+, giải thích nghĩa bóng
 
+, bài học rút ra.
 
– Kết bài: khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ.
 
3. Viết bài
 
4. Đọc và sửa chữa.
 
II. LUYỆN TẬP:
 
   Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”
 
   “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”là một chân lí sống sâu sắc và tiến bộ không chỉ xưa mà cả ngày nay. Bởi vì hiện nay, đất nước ta đang có xu hướng mở rộng giao lưu với các nước khác trên thế giới nên với mỗi cá nhân, việc đi để học những điều mới, điều mình chưa biết là rất cần thiết. Chính vì vậy, chúng ta hãy đi mà để học, để biết, để làm việc tốt hơn.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top