Trang chủ » Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích

Soạn bài Luyện tập lập luận giải thích

Cho đề văn: Một nhà văn nói: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Hãy giải thích nội dung câu đó.
 
I. Chuẩn bị ở nhà:
 
1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
 
– Yêu cầu về nội dung: “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”.
 
– Yêu cầu hình thức: văn nghị luận giải thích.
 
* Tìm ý:
 
– Tìm nghĩa của câu nói qua việc giải thích các khái niệm.
 
– Liên hệ với thực tế cuộc sống.
 
2. Lập dàn bài:
 
* Mở bài:
 
– Giới thiệu câu nói
 
– Khái quát về nội dung câu nói.
 
* Thân bài: giải thích các từ ngữ trọng tâm của câu nói để làm rõ luận điểm cần giải thích:
 
– Sách là ngọn đèn: ngọn đèn sáng rọi chiếu, soi đường, đưa con người ra khỏi chuỗi tối tăm.
 
– Sách là ngọn đèn bất diệt: Ngọn đèn sáng không bao giờ tắt.
 
– Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người.
 
– Liên hệ thực tế.
 
* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa câu nói.
 
3. Viết bài.
 
4. Kiểm tra và sửa chữa.
 
II. Thực hành trên lớp:
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top