Trang chủ » Soạn bài Dấu gạch ngang

Soạn bài Dấu gạch ngang

I. Công dụng của dấu gạch ngang:
 
a. Đánh dấu bộ phận giải thích.
 
b. Lời nói trực tiếp của nhân vật
 
c. Được dùng để thực hiện phép liệt kê
 
d. Nối các bộ phận trong một liên danh.
 
II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối:
 
Câu 1. Dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-ren được dùng để nối các tiếng trong từ mượn gồm nhiều tiếng.
 
Câu 2. Cách viết dấu nối: ngắn hơn dấu gạch ngang.
 
III. LUYỆN TẬP:                                 
 
Câu 1. Công dụng của dấu gạch ngang:
 
a. Đánh dấu bộ phận giải thích.
 
b. Đánh dấu bộ phận giải thích.
 
c. Đánh dấu bộ phận giải thích và lời nói trực tiếp.
 
d. Nối liên danh.
 
e. Nối liên danh
 
Câu 2. Nêu rõ công dụng của các dấu gạch nối:
 
   Nối các tiếng trong từ phiên âm tiếng nước ngoài.
 
Câu 3. Đặt câu có dùng dấu gạch ngang:
 
   Thiện Sĩ – con của Sùng ông, Sùng bà kết hôn cùng Thị Kính – con gái Mãng ông.
 
   Cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước hôm nay, em đã gặp được một bạn học rất giỏi – bạn Nam đến từ Nam Định.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top