Trang chủ » Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm – Ngữ văn 7 tập 2

Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm – Ngữ văn 7 tập 2

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý
 
– Kiểm tra theo hướng tích hợp ba phân môn trong một bài viết
 
+ Văn
 
+ Tiếng Việt
 
+ Tập làm văn
 
– Trọng tâm là ở học kì II
 
1. Phần văn
 
Trọng tâm là phần Đọc – hiểu văn bản
 
+ Chủ yếu là văn bản nghị luận
 
+ Ngoài ra còn một số tác phẩm tự sự và văn bản nhật dụng
 
a) Học được phần nội dung nổi bật của các bài văn nghị luận. Chú ý các tiêu đề này là luận điểm bao trùm của văn bản.
 
– Truyện ngắn Sống chết mặc bay cho thấy:
 
+ Cuộc sống lầm than cơ cực người dân
 
+ Bọn quan lại mục nát, vô trách nhiệm.
 
– Truyện Những trò lố hay Va-ren và Phan Bội Châu:
 
+ Phơi bày những trò lố bịch của tên toàn quyền Pháp là Va-ren
 
+ Người anh hùng đầy khí phách cao cả Phan Bội Châu
 
b) – Các văn bản nghị luận có vẻ đẹp của:
 
+ Hệ thống luận điểm, luận cứ
 
+ Cách thức lập luận:
 
   + + Chặt chẽ
 
   + + Sáng sủa
 
Giàu sức thuyết phục
 
–  Các truyện ngắn đầu thế kỉ XX cho thấy nghệ thuật miêu tả, châm biếm độc đáo
 
c) Nắm được nội dung của văn bản nhật dụng Ca Huế trên sông Hương
 
2. Về phần Tiếng Việt
 
a) Đặc điểm của các loại câu rút gọn, câu đặc biệt, câu chủ động, câu bị động,…
 
b) Đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê.
 
c) Cách mở rộng câu bằng cụm C-V và trạng ngữ.
 
d) Công dụng của các dấu câu: dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang.
 
3. Về phần Tập làm văn
 
a) Nắm được một số vấn đề chung về văn nghị luận:
 
– Thế nào là văn nghị luận (lập luận), mục đích và tác dụng của văn nghị luận;
 
– Bố cục của bài văn nghị luận;
 
– Các thao tác lập luận: chứng minh, giải thích.
 
b) Cách làm bài văn nghị luận:
 
– Giải thích, chứng minh về một vấn đề chính trị -xã hội;
 
– Giải thích, chứng minh về một vấn đề văn học.
 
c) Nắm được nội dung khái quát về văn bản hành chính (hành chính – công vụ):
 
– Đặc điểm văn bản hành chính;
 
– Cách làm một văn bảnđề nghị và báo cáo;
 
– Các lỗi thường mắc về các loại văn bản trên.
 
II. VỀ CÁCH ÔN TẬP VÀ HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
 
– Ôn tập một cách toàn diện, không học tủ, học lệch, tập vận dụng các kiến thức và kĩ năng của cả ba phần một cách tổng hợp theo hướng tích hợp.
 
– Tập làm quen với hình thức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top