Trang chủ » Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Câu 1. Mục đích viết văn bản đề nghị: đề đạt nguyện vọng.
 
   Mục đích viết văn bản báo cáo: trình bày những kết quả đã làm được.
 
Câu 2. Nội dung văn bản đề nghị: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?
 
   Nội dung văn bản báo cáo: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?
 
Câu 3. Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo giống và khác nhau là:
 
   Giống nhau: đều trình bày một cách trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định.
 
   Khác nhau: Về nội dung và mục đích.
 
Câu 4. Cả 2 loại văn bản trên khi viết cần tránh những sai sót về chữ viết, về cách trình bày…
 
II. LUYỆN TẬP:
 
Câu 1. Tình huống thường gặp trong cuộc sống:
 
– Văn bản đề nghị: Cấp kinh phí đào tạo dạy nghề cho những bộ đội xuất ngũ.
 
– Văn bản báo cáo: Kết quả về việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở địa phương em.
 
Câu 2. Viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo:
 
a. Văn bản đề nghị.
 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
Hà Nội, ngày…tháng…năm…
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ
 
   Kính gửi: Ban Giám đốc Sở Lao Động –Thương binh xã hội.
 
   Đồng kính gửi: Phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch.
 
   Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Trung Tâm xúc tiến việc làm đã trình đề án Đào tạo dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ và đã được Hội đồng thẩm định của Sở thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay , Trung Tâm vẫn chưa nhận được kinh phí để thực hiện đề án.
 
   Nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt đề án, Trung tâm đề nghị Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng duyệt cấp kinh phí theo đề án đã được thẩm định.
 
   Rất mong Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng lưu ý giúp đỡ.
 
   Xin chân thành cảm ơn!
 
 T/M Trung tâm      
 
   Giám đốc                            
 
b. Văn bản báo cáo:
 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.
 
                                          Hà Nội, ngày…tháng…năm
 
BÁO CÁO
 
VỀ TÌNH HÌNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Ở XÃ X.
 
   Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện A.
 
   Ngày 8-10-2017, qua việc kiểm tra nơi ở của các hộ dân thuộc xã X, chúng tôi đã phát hiện khoảng trên 20 căn hộ có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do bà con không chịu vệ sinh nhà cửa, vứt rác một cách bừa bãi, đồ dùng chứa đầy nước bẩn.
 
   Để kịp thời ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết, chúng tôi đã ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết để không lây lan sáng các xã khác bằng các biện pháp sau:
 
1. Giao cho ban Y tế cộng đồng và những người quản lý về phòng chống dịch bệnh ở xã X phải luôn luôn nhắc nhở, theo dõi, và phun thuốc chống sốt xuất huyết.
 
2. Tổ chức đội bảo vệ giúp các nhà bị mắc bệnh sốt xuất huyết.
 
   Chúng tôi viết báo cáo này để UBND huyện biết tình hình và cho ý kiến chỉ đạo.
 
                                                         T/M UBND xã
Câu 3.                             
 
a. Viết đơn để trình bày về hoàn cảnh khó khăn và đề đạt nguyện vọng của mình.
 
b. Viết báo cáo.
 
c. Viết giấy đề nghị.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top