Trang chủ » Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 7 tập 1

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ văn 7 tập 1

Câu 1:
 
   Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.
 
   Từ đồng nghĩa có 2 loại: từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ đồng nghĩa không hoàn toàn.
 
   Có hiện tượng từ đồng nghĩa vì ta thấy có những từ phát âm khác nhau nhưng nó lại có những nét nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
 
Câu 2:
 
   Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
 
Câu 3: Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa:
 
* Bé:                            
 
– Từ đồng nghĩa: nhỏ.
 
– Từ trái nghĩa: lớn, to.
 
* Thắng
 
– Từ đồng nghĩa: được
 
– Từ trái nghĩa: thua, bại.
 
* Chăm chỉ:
 
– Từ đồng nghĩa: cần cù, siêng năng.
 
– Từ trái nghĩa: lười nhác.
 
Câu 4:
 
   Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan đến nhau.
 
   Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa: dựa vào ngữ cảnh.
 
Câu 5:
 
   Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
 
   Thành ngữ có thể là chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ cho cụm danh từ, cụm động từ.
 
Câu 6: Tìm thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với thành ngữ Hán Việt:
 
– Bách chiến bách thắng – Trăm trận trăm thắng.
 
– Bán tín bán nghi – Nửa tin nửa ngờ
 
– Kim chi ngọc diệp – Cành vàng lá ngọc
 
– Khẩu Phật tâm xà – Miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
 
Câu 7:
 
– Đồng ruộng mênh mông và vắng lặng- Đồng không mông quạnh.
 
– Phải cố gắng đến cùng – Còn nước còn tát.
 
– Làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con cái – Con dại cái mang.
 
– Giàu có, nhiều tiền bạc, trong nhà không thiếu thứ gì: giàu nứt đố đỏ vách.
 
Câu 8:
 
   Điệp ngữ là cách lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
 
Có các dạng điệp ngữ: điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ vòng.
 
Câu 9:  Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước làm câu văn thêm thú vị.
 
* Một số vị dụ về chơi chữ:
 
Bà già đi chợ Cầu Đông
 
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
 
Thầy bói xem quẻ nói rằng:
 
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.
 
Con cá đối bỏ trong cối đá,
 
Con mèo cái nằm trên mái kèo
 
Trách cha mẹ em nghèo, anh nỡ phụ duyên em.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top