Trang chủ » Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) – Ngữ văn 7 tập 1

Soạn bài Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) – Ngữ văn 7 tập 1

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ
 
1. Làm các bài tập chính tả.
 
a) Điền vào chỗ trống:
 
Trả lời:
 
– Điền một chữ cái, một dấu thanh hoặc một vần vào chỗ trống, ví dụ:
 
+ Điền X hoặc S vào chỗ trống: xử lí, sử dụng, giả sử, xét xử.
 
+ Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ được in đậm: tiêu sử, tiêu trừ, tiêu thuyết, tuần tiêu.
 
Điền một tiếng hoặc một từ chứa âm, vấn đề mắc lỗi vào chỗ trống, ví đụ:
 
+ Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: (trung, chung) chung sức, trung thành, thủy chung, trung đại.
 
+ Điền các tiếng mãnh hoặc mảnh vào chỗ thích hợp: mỏng mảnh, dũng mãnh, mãnh liệt, mảnh trăng.
 
b) Tìm từ theo yêu cầu:
 
Trả lời:
 
– Tìm tên các sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất, ví dụ:
 
+ Tìm tên các loài cá bắt đầu bằng ch (cá chép) hoặc bắt đầu bằng tr (cá trắm).
 
+ Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái chứa tiếng có thanh hỏi (nghỉ ngơi) hoặc thanh ngã (suy nghĩ).
 
– Tìm từ hoặc cụm từ dựa theo nghĩa và đặc điểm ngữ âm đã cho sẵn, ví dụ tìm những từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
 
+ Không thật, vì được tạo ra một cách không tự nhiên.
 
+ Tàn ác, vô nhân đạo.
 
+ Dùng cử chỉ, ánh mắt làm dấu hiệu để báo cho người khác biết.
 
c)  Đặt câu phân biệt các từ chứa những tiếng dễ lẫn, ví dụ:
 
+ Đặt câu với mỗi từ: giành, dành.
 
+ Đặt câu để phân biệt các từ: tắt, tắc.
 
Trả lời:
 
– Chúng ta quyết tâm giành lại độc lập tự do cho dân tộc.
 
– Bà luôn để dành cho em những thứ ngon nhất.
 
– Phải tắt điện trước khi ra khỏi nhà.
 
– Đường phố Hà Nội luôn tắc đường vào giờ tan tầm.
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top