Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 4. Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 4. Biểu thức có chứa một chữ

BÀI 1. ( trang 6/SGK Toán 4)

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4

Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Đáp án:

b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

BÀI 2. ( trang 6/SGK Toán 4)

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 4. Biểu thức có chứa một chữ

b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 4. Biểu thức có chứa một chữ

Đáp án:

a)

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 4. Biểu thức có chứa một chữ

b)

Giải bài tập SGK toán lớp 4 . Tiết 4. Biểu thức có chứa một chữ

BÀI 3. (trang 6/SGK Toán 4)

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với : m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với : n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Đáp án:

a) Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top