Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1: Thương người như thể thương thân, Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1: Thương người như thể thương thân, Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

I. Nhận xét

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

 (Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn ⟶ 14 tiếng).

2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Trả lời:  

(bờ – âu – bâu – huyền – bầu).

3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ?

Trả lời:

(âm đầu: b, vần: âu và thanh: huyền).

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1: Thương người như thể thương thân, Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1: Thương người như thể thương thân, Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
 

*  Nhận xét:

–   Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

–  Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

 II. Luyện tập

1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1: Thương người như thể thương thân, Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

* Các em kẻ bảng theo mẫu, phân tích chính xác các bộ phận cấu tạo của từng tiếng. Sau đó ghi kết quả vào bảng.

Trả lời:

*  Phân tích như sau là đúng:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1: Thương người như thể thương thân, Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

2. Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày.

(Là chữ gì ?)

Trả lời:

Để nguyên là sao, bớt âm đầu thành ao. Vậy chữ đó là chữ sao.)


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top