Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 11: Có chí thì nên, Tập đọc: Có chí thì nên

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 11: Có chí thì nên, Tập đọc: Có chí thì nên

1. Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau :

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

Trả lời:

Xếp thành ba nhóm:

a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công:

– Có công mài sắt, có ngày nên kim.

– Người có chí thì nên.

– Nhà có nền thì vững.

b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn:

– Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!

– Hãy lo bền chí câu cua.

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn:

– Thua keo này bày keo khác

– Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

– Thất bại là mẹ thành công.

2. Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:

a) Ngắn gọn, có vần điệu.

b) Có hình ảnh so sánh.

c) Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.

Trả lời:

Chọn c: Ngắn gọn có vần điệu hình ảnh

3. Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Trả lời:

Theo em học sinh phải rèn luyện ý chí vượt khó, kiên trì, siêng năng.

+ Ví dụ một học sinh không có ý chí.

– Viết chữ như gà bới không chịu khó luyện tập.

– Gặp bài toán khó, không chịu suy nghĩ nhờ anh ( chị, bố, mẹ) làm giúp.

– Bị điểm kém sinh ra chán nản v.v


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top