Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 13: Có chí thì nên, uyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 13: Có chí thì nên, uyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực

1. Tìm các từ:

a) Nói lên ý chí, nghị lực của con người.

M: quyết chí

b) Nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người.

M: khó khăn

Trả lời:

a. Các từ nói lên ý chí, nghị lực của con người: quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, vững chí, vững dạ, vững lòng.

b. Các từ nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người: khó khăn, gian khổ, gian khó, gian nan, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai…

2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:

a) Từ thuộc nhóm a.

b) Từ thuộc nhóm b.

Trả lời:

Đặt câu

– Với năng lực và sự quyết tâm tôi tin là bạn sẽ thành công.

– Gian khó mấy cũng không làm anh nản lòng.

3. Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công.

Trả lời:

 Viết một đoạn văn ngắn

Nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha, nghèo khổ, nhờ giàu nghị lực và ý chí nên đã thành công lừng lẫy. Trải đủ mọi nghề, có lúc trắng tay, ông vẫn không chút nản lòng. Chỉ trong mười năm kiên trì, ông đã trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người đương thời.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top