Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 16: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 16: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi

1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây, xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng : nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, tò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 16: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu.

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 16: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

Trả lời

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 16: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi

3.  Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn .

a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

Trả lời:

a. Nếu bạn em chơi với ruột số bạn hư nên học kém hẳn đi.

⟶ Em sẽ khuyên bạn: chọn nơi, chơi chọn bạn. Bạn cũng phải chọn bạn mà chơi chứ!

b. Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh rất nguy hiểm để tỏ ra mình gan dạ

⟶ Em sẽ nói với bạn: Bạn xuống đi, đừng chơi với lửa đó.

– Chơi dao có ngày đứt tay đó. Xuống ngay đi bạn!


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top