Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 17: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 17: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Người các buôn làng kéo về nườm nượp. Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng. Các bà đeo những vòng bạc, vòng vàng. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ. Hôm nay, Tây Nguyên thật tưng bừng.

Theo Lê Tấn

1. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

Trả lời:

Các câu kể Ai làm gì ?

– Hàng trăm con voi đang tiến về bãi.

– Người các buôn làng kéo về nườm nượp.

– Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng.

2. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

Trả lời:

– Hàng trăm con voi đang tiến về bãi.

– Người các buôn làng kéo về nườm nượp.

– Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng.

3. Nêu ý nghĩa của vị ngữ.

Trả lời:

– Hoạt động của vật (các con voi) trong câu.

– Hoạt động của người trong câu.

– Hoạt động của người trong câu.

4. Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành.

a. Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành

b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành

c. Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành

Trả lời:

Chọn b. Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành.

II. Luyện tập

1. Đọc và trả lời câu hỏi:

Cả thung lũng giống như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Thanh niên đeo gùi vào rừng. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước sàn nhà. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.

Theo Đình Trung

a) Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

b) Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

Trả lời:

a) Các câu kể Ai làm gì?

– Thanh niên đeo gùi vào rừng.

– Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

– Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.

– Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần.

– Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.

b) Vị ngữ

– Thanh niên đeo gùi vào rừng.

– Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

– Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.

– Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần.

– Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.

2. Ghép các từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì?

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 17: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Trả lời:

– Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng

– Bà em kể chuyện cổ tích

– Bộ đội giúp dân gặt lúa

3. Quan sát hình vẽ dưới đây rồi nói từ 3 đến 5 câu kể Ai làm gì ? Miêu tả các hoạt động của các nhân vật trong tranh.

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 17: Tiếng sáo diều, Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Trả lời:

Năm tiếng trống báo hiệu giờ chơi. Các bạn ùa ra sân như bầy chim sổ lồng. Các bạn nữ chơi nhảy dây. Thành và Tuấn chơi đá cầu. Còn bên gốc phượng già, Hùng, Lâm, Lộc đang ngồi đọc truyện. Cạnh đó, Hồng cũng nghiêng người theo dõi. Giờ chơi tuy ngắn nhưng thật vui.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top