Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 17: Tiếng sáo diều, Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 17: Tiếng sáo diều, Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

1. Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?

Trả lời:

Cô công chúa nhỏ muốn có mặt trăng vì nói là mình sẽ khỏi bệnh ngay nếu có được mặt trăng.

2. Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của cô công chúa?

Trả lời:

Các vị đại thần và các nhà khoa học nói đến nhà vua là đòi hỏi đó không thể thực hiện được vì mặt trăng ờ rất, xa và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua.

3. Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học?

Trả lời:

Cách nghĩ của chú hề khác với các vị đại thần và các nhà khoa học. Chú cho rằng trước hết phải hỏi xem công chúa nghĩ thế nào về mặt trăng đã. Nghĩa là theo chú, công chúa nghĩ về mặt trăng không giống người lớn.

4. Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn.

Trả lời:

Những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn:

– Mặt Trăng chỉ to hơn móng tay của công chúa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top