Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 19: Người ta là hoa đất, uyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 19: Người ta là hoa đất, uyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

1. Tìm các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn trên.

Trả lời:

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

2. Xác định chủ ngữ trong các câu trên.

Trả lời:

Các câu trên có các chủ ngữ là: Một đàn ngỗng, Hùng, Thắng, Em, Đàn ngỗng.

3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ:

Trả lời:

Trong câu kể "Ai làm gì?" chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối,…) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành?

Trả lời:

–  Trong các câu trên, chủ ngữ được tạo thành bởi:

+ Danh từ riêng chỉ tên người: Hùng, Thắng, Tiến.

+ Đại từ chỉ người: em.

+ Danh từ, cụm danh từ: một đàn ngỗng, đàn ngỗng.

II. LUYỆN TẬP

1. Đọc đoạn văn sau:

Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

a)  Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trên.

Trả lời:

Các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên là:

Trong rừng, chim chóc hót véo von.

Thanh niên lên rẫy.

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn

Các cụ già chụm đầu bên những chén rượu cần.

b) Xác định chủ ngữ của các câu trên.

Trả lời:

Các câu trên có các chủ ngữ là: Chim chóc, Thanh niên, Phụ nữ , Em nhỏ, Các cụ già

2. Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a)  Các chú công nhân

b)  Mẹ em

c)  Chim sơn ca Các câu cần đặt

Trả lời:

a)  Đúng bảy giờ sáng, các chú công nhân bắt đầu làm việc trong nhà máy

b)  Mẹ em ra dồng cấy lúa

c)  Chim sơn ca hót véo von trên ngọn cây cao

3. Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật trong bức tranh đã cho.

Trả lời:

Các câu cần đặt:

–   Sáng sớm, ông mặt trời nhô lên khỏi rặng tre làng.

–   Đàn sếu mải miết bay về phương Nam.

–  Các em nhỏ hớn hở tới trường.

–  Các chú công nhân lái máy cày ra đồng.

–  Những người phụ nữ nhanh tay gặt lúa.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top