Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 2: Thương người như thể thương thân, Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 2: Thương người như thể thương thân, Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

1. Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào ?

Trả lời:

Trận địa mai phục của bọn nhện. Bọn nhện chăng tơ kín ngang đường, bố trí nhện gộc canh gác, tất cả nhà nhện núp kín trong các hang đá với dáng vẻ hung dữ.

2. Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ ?

Trả lời:

Dế Mèn đã làm bọn nhện phải sợ bằng cách:

– Đầu tiên, Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẽ oai vệ, thách thức của một kẻ mạnh: muốn nói chuyện với tên nhện chóp bu, dùng các từ xưng hô: ai, bọn này, ta.

– Thấy nhện cái xuất hiện, vẻ đanh đá, nặc nô, Dế Mèn ra uy bằng hành động tỏ rõ sức mạnh quay phắt lưng lại, phóng càng đạp phanh phách.

3. Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải ?

Trả lời:

Để bọn nhện nhận ra lẽ phải, Dế Mèn đã nói bằng cách phân tích theo lời so sánh để bọn chúng thấy mình hành động hèn hạ, không quân tử, rất đáng xấu hổ, đồng thời Dế Mèn cũng đe dọa bọn chúng. (Phân tích: 

– Bọn nhện giàu có, béo múp > < Món nợ của mẹ Nhà Trò bé tẹo đã mấy đời.

-Bọn nhện béo tốt, kéo bè kéo cánh > < Đánh đập một Nhà Trò yếu ớt) Đe dọa: Thật đáng xấu hổ! Có phá hết các vòng vây đi không?

Vì vậy, bọn nhện đã sợ hãi, cùng dạ rau, cuống cuồng chạy dọc, ngang, phá hết các dây tơ chăng lối nhằm mai phục Nhã Trò.

4. Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong số các danh hiệu sau đây: võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng ?

Trả lời:

Có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu hiệp sĩ vì Dè Mèn có hào khí, biết bênh vực kẻ yếu.

Nội dung: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, biết bênh vực kẻ yếu, xóa bỏ áp bức, bất công.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top