Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 2: Thương người như thể thương thân, Tập đọc: Truyện cổ nước mình

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 2: Thương người như thể thương thân, Tập đọc: Truyện cổ nước mình

1. Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà ?

Trả lời:

Tác giả yêu truyện cổ nước nhà vì truyện cổ nước nhà vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Không chỉ rất nhân hậu, ý nghĩa rất sâu sắc mà truyện cổ nước nhà còn giúp ta nhận ra những phẩm chất quý báu của cha ông: “Rất công bằng, rất thông minh. Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang." Cuối cùng, truyện cổ còn cho hậu thế nhiều lời khuyên răn quý giá của cha ông như: nhân hậu, ở hiền, chăm làm, tự tin…

2. Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào ?

Trả lời:

Bài thơ đã gợi đến những truyện cổ: Tấm Cám (Thị thơm thị giấu người thơm…), Đẽo cày giữa đường (Đẽo cày theo ý người ta). 

3. Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta?

Trả lời:

Những truyện cổ khác thể hiện sự nhân hậu của người Việt Nam ta:

Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên Ốc, Sọ Dừa, Sự tích dưa hấu, Trầu Cau, Thạch Sanh…

4. Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào ?

Trả lời:

Hai dòng thơ cuối bài: Tôi nghe truyện cổ thầm thì. Lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Ý nói truyện cổ là lời cha ông răn dạy con cháu đời sau sống cần nhân hậu, độ lượng, công bằng, thông minh, chăm chỉ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top