Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 21: Người ta là hoa đất, Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 21: Người ta là hoa đất, Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người

1. Nhớ – viết: Chuyện cổ tích về loài người (Từ Mắt trẻ con sáng lắm… đến Hình tròn là trái đất)

            Mắt trẻ con sáng lắm

            Nhưng chưa thấy gì đâu

            Mặt trời mới nhô cao

            Cho trẻ con nhìn rõ.

            Nhưng con cần cho trẻ

            Tình yêu và lời ru

            Cho nên mẹ sinh ra

            Để bế bồng chăm sóc

             Muốn cho trẻ hiểu biết

             Thế là bố sỉnh ra

             Bố bảo cho biết ngoan

             Bố dạy cho biết nghĩ.

             Rộng lắm là mặt bể

             Dài là con đường đi

             Núi thì xanh và xa

             Hình tròn là trái đất.

2.

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?

            Mưa ….ăng trên đồng

            Uốn mềm ngọn lúa

            Hoa xoan theo ….ó

            ….ải tím mặt đường

b) Đặt trên các chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?

Môi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực . Lớp lớp hoa giấy rai kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tan mát bay đi mất.

Trả lời: 

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?

            Mưa giăng trên đồng

            Uốn mềm ngọn lúa

            Hoa xoan theo gió

            Rải tím mặt đường

b) Đặt trên các chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?

Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

3. Chọn các tiếng thích hợp để hoàn chỉnh bài văn sau:

Cây mai tứ quý

Cây mai cao trên hai mét, (dáng/giáng/ráng) thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu (giần/dần/rần) thành một (điễm/điểm) ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng (giắn/dắn/rắn) chắc.

Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng (thẫm/thẩm) xếp làm ba lớp. Năm cánh đài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực (rở/rỡ) góp với muôn hoa ngày Tết, lại còn có mai tứ quý cần (mẫn/mẩn), thịnh vượng quanh năm.

Theo Nguyễn Vũ Tiềm

Trả lời:

Cây mai tứ quý

Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc.

Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày Tết, lại còn có mai tứ quý cần mẫn, thịnh vượng quanh năm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top