Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu, Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu, Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết

Câu 1 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4): Nhớ – viết bài "Chợ Tết" (từ "Dải mây trắng… ngộ nghĩnh đuôi theo sau").

Trả lời:

Đọc thuộc đoạn thơ "Chợ Tết" rồi tự viết lại 11 dòng thơ theo quy định của bài chính tả.

Câu 2 (trang 44 sgk Tiếng Việt 4): Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 44).

Một ngày và một năm

Men-xen là một hoạ (1)……………… trứ danh của nước (2)…………. được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là ngưòi ta tranh nhau mua.

Có một hoạ sĩ trẻ nói với ông:

– Ngài thật là một người (1)………….. sướng. Còn tôi, không hiểu (1)…….. tranh rất khó bán. Nhiều (2)……………. tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bả:

Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một nắm vẽ một (2) …. tranh, rồi bán nó trong một ngày.

TRẢ LỜI:

Ghi tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng: chỗ trống số 1 chứa tiếng bắt đầu là s hay x, còn chỗ trống số 2 chứa tiếng có vần là ưc hay ưt.

Một ngày và một năm

Men-xen là một họa (1) sĩ trứ danh của nước (2) Đức được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là người ta tranh nhau mua.

Có một họa sĩ trẻ nói với ông:

– Ngài thật là một người (1) sung sướng. Còn tôi, không hiểu (1) sao tranh rất khó bán. Nhiều (2) bức tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bảo:

Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một (2) bức tranh, rồi bán nó trong một ngày.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top