Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu, Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu, Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Câu 1 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài "Khuất phục tên cướp biển" (từ cơn tức giận… như con thú dữ nhốt chuồng).

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, chữa những chữ viết sai, viết lại cho đúng.

Câu 2 (trang 68 sgk Tiếng Việt 4):

a. Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp với mỗi ô trống trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 68).

– Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không…. tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ủ lên men. Chẳng biết mưa từ bao … mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, … dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng …, nhưng đâu đó vẫn âm ám một thứ tiếng vang rền, không thật rõ …. Hay là gió đã nổi lên ở khu … bên kia?

b. Điền vào chỗ trống "ên hay ênh" vào các câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68)

Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh

M… mông sóng biển, l… đ… mạn thuyền

Sớm chiều, nước xuống, triều l…

Cực thân từ thuở mới l… chín, mười.

– Cái gì cao lớn l…. kh….,

Đứng mà không tựa, ngã k… ngay ra?

Trả lời:

Em điền như sau:

a)

– Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không gian tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ủ lên men. Chẳng biết mưa từ bao giờ mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, dãi dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng gió, nhưng đâu đó vẫn âm ám một thứ tiếng vang rền, không thật rõ rệt. Hay là gió đã nổi lên ở khu rừng bên kia?

b)

Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh

Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền

Sớm chiều, nước xuống, triều lên

Cực thân từ thuở mới lên chín, mười.

– Cái gì cao lớn lênh khênh,

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

Là cái thang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top