Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 27: Những người quả cảm, Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 27: Những người quả cảm, Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Câu 1 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4): 

Nhớ – viết bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" (3 khổ thơ cuối).

Trả lời:

Học thuộc lòng bài thơ, viết lại 3 khổ thơ cuối bằng cách nhớ lại, rồi viết đúng từng câu chữ và các dấu câu có trong bài. Viết xong đôi chiếu lại với văn bẳn, tự chấm điểm.

Câu 2 (trang 86 sgk Tiếng Việt 4):

– Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x

– Tìm 3 trường hợp chỉ viết với x, không viết với s

– Tìm 3 tiếng không viết với dấu ngã

– Tìm 3 tiếng không viết với dấu hỏi

Trả lời

– Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x

Sạch, súng, son

– Tìm 3 trường hợp chỉ viết với x, không viết với s

Xoong, xen, xoang

– Tìm 3 tiếng không viết với dấu ngã

Sàng, ngon, bàn

– Tìm 3 tiếng không viết với dấu hỏi

Trang, việt, hợp

Câu 3 (trang 87 sgk Tiếng Việt 4):

Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 87).

Trả lời:

Em chọn các tiếng sau:

a/ "Ở lục địa… sa mạc… xen kẽ"

b/ "Đáy biển… thung lũng…"

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top