Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 27: Những người quả cảm, Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 27: Những người quả cảm, Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

I. Hướng dẫn giải phần Nhận xét Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 92

Chuyển câu kể thành câu khiến:

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!

– Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

I. Hướng dẫn giải phần Luyện tập Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 93

Câu 1 (trang 93 sgk Tiếng Việt 4): Chuyển các câu kể sau thành câu khiến

Trả lời:

Dựa vào phần ghi nhớ đã học, em chỉ cần thêm các từ hãy, đừng, chớ, nên, phải… vào trước động từ hoặc thêm các từ lên, đi, thôi, nào… vào cuối câu. Và cũng có thể thêm các từ đề nghị, xin, mong vào đầu câu, em sẽ có được những câu cầu khiến.

– Nam hãy đi học!

– Thanh đi lao động đi!

– Đề nghị Ngân hãy chăm chỉ hơn!

– Mong Giang phấn đấu học giỏi!

Câu 2 (trang 93 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 93).

Trả lời:

Em có thể đặt câu như sau:

a) Với bạn: – Phương thông cảm cho mình mượn cái bút với!

– Phương ơi, bút của mình bị hỏng, cậu cho mình mượn cái bút kia đi!

b) Với bố của bạn: – Dạ, bác làm ơn cho cháu được nói chuyện với Hoàng ạ!

– Nhờ bác chuyển máy cho Hoàng, cháu xin phép được nói chuyện cùng Hoàng ạ!

c) Với một người lớn: – Chú ơi, nhờ chú chỉ giúp nhà bạn Hà ở đâu ạ!

– Chú làm ơn chỉ nhà bạn Hà cho cháu với ạ!

Câu 3 (trang 93 sgk Tiếng Việt 4): Hãy nêu một vài tình huống có thể dùng câu khiến có:

a. Hãy ở trước động từ

b. Đi, thôi, nào ở sau động từ

c. Xin, mong ở trước chủ ngữ

Trả lời:

Dựa vào cách thức tạo ra câu khiến đã học, căn cứ vào nội dung đã cho, em đặt vào câu khiến theo yêu cầu câu hỏi.

Em có thể đặt như sau:

a. – Em hãy ở nhà, bữa khác chị sẽ cho đi! – Con hãy học bài đi!

b. – Chúng minh ra bờ hồ dạo mát đi! – Chúng mình cùng học bài đi nào!

c. – Mong cậu giữ đúng lời hứa! – Xin bố cho con được học thêm môn võ thuật ở nhà văn hóa thiếu nhi!

Câu 4 (trang 93 sgk Tiếng Việt 4): Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên.

Trả lời:

– Có thể dùng câu a trong trường hợp yêu cầu bạn phải nghiêm chỉnh học tập.

– Có thể dùng câu b khi yêu cầu tập thể cho bạn Nam vào thi đấu vật.

Có thể dùng câu c yêu cầu cả lớp giữ trật tự chung để cuộc họp lớp đạt kết quả tốt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top