Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 29: Khám phá thế giới, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 29: Khám phá thế giới, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm

Câu 1 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4): Những hoạt động nào được gọi là "du lịch". Chọn ý đúng để trả lời?

Trả lời:

Chọn (b): đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Câu 2 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4): Theo em "thám hiểm" là gì? Chọn ý đúng để trả lời.

Trả lời:

Chọn (c): Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Câu 3 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4): Em hiểu câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" nghĩa là gì?

Trả lời:

Câu trên ý nói: Trong cuộc sống nếu đi được nhiều nơi sẽ học được nhiều điều hay lẽ phải, mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan hơn, nhiều kinh nghiệm sống hơn và trưởng thành hơn.

Câu 4 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4): Trò chơi du lịch trên sông: Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn để giải các câu đố đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 105).

Trả lời:

Sông gì đỏ nặng phù sa? (sông Hồng)

Sông gì lại hóa được ra chín rồng? (sông Cửu Long)

Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

(sông cầu)

Sông tên xanh biếc sông chi? (sông Lam)

Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời (sông Mã)

Sông gì chẳng thể nổi lên

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu? (sông Đáy)

Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

(sông Tiền, sông Hậu chảy qua đồng bằng Nam Bộ)

Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn

(sông Bạch Đằng)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top