Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 30: Khám phá thế giới, Chính tả (Nhớ-viết): Đường đi Sa Pa

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 30: Khám phá thế giới, Chính tả (Nhớ-viết): Đường đi Sa Pa

Câu 1 (trang 115 sgk Tiếng Việt 4): Nhớ – viết bài "Đường đi Sa Pa" (từ hôm sau…. đến hết).

Trả lời:

Học thuộc lòng đoạn văn, viết đúng từng câu, từng chữ và cả dấu câu có trong đoạn văn.

Câu 2 (trang 115 sgk Tiếng Việt 4): Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống đã cho.

Trả lời:

1.

a. r: – ra vào, ra lệnh, ra mắt, rà soát, rơm rạ, rã rời, đói rã.

– rong biển, rong chơi, đi rong, (bầy) ròng ròng

– nhà rồng, con rồng, rỗng, rộng, (bò) rống…

– rửa, rữa, rựa, rứa…

b. d: – da, da thuộc, giả dạ, da dẻ

– (cây) dong riềng, dòng chảy, dòng nước, dòng thác, dòng xoáy, dong dỏng

– (cơn) dông – dưa, dừa, dứa

c. gi: – gia, gia đình, gia vị, gia giảm, tham gia, gia nhập, già, già cả, giá, (cái) giá đỡ, giá bát, giá cả, giả, giả dối, giã giò, giã gạo, giã từ.

– giong buồm, gióng trống mở cờ, giọng, giọng nói – giống nòi, cây giống, thóc giống, nòi giống

– giữa, giữa chừng…

2. v: – va, và, vá, vạ, vã, (cây) vả…

– vong, vòng, võng…

– vồng, vổng… – vừa, vữa, vựa… "d và gi" kết hợp với các vần đã cho như (1) đã làm

Câu 3. (trang 116 sgk Tiếng Việt 4): Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 ki-lô-mét vuông.

Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi:

– Ở thư viện quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

– Gần ba phần tư Trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top