Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 32: Tình yêu cuộc sống, Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 32: Tình yêu cuộc sống, Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

I. Phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 140

Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì?

Trạng ngữ: “Vì vắng tiếng cười” trả lời cho câu hỏi vì sao?

Câu 2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Loại trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nguyên nhân cho câu.

II. Phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 141

Câu 1 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4): Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 141).

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không khen được.

Trả lời:

Em xác định những trạng ngữ sau:

a) Câu a có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Nhờ siêng năng cần cù.

b) Câu b có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Vì rét.

c) Câu c có trạng ngữ chỉ nguyên nhân là: Tại Hoa.

Câu 2 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4): Điền các từ "nhờ, vì" hoặc "tại vì" vào chỗ trông (SGK TV4 tập 2 trang 141).

Trả lời:

Em chọn và điền vào chỗ trống như sau:

a) – Nhờ học giỏi, Nam được cô giáo khen. – Vì học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) – Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Câu 3 (trang 141 sgk Tiếng Việt 4): Đặt một câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

Trả lời:

Em có thể đặt như sau:

– Nhờ phát biểu thường xuyên trước lớp mà Hòa ăn nói mạch lạc trôi chảy.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top