Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời

Câu 1 (trang 145 sgk Tiếng Việt 4): Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào? (SGK TV4 tập 2 trang 145).

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 33: Tình yêu cuộc sống, Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Trả lời:

Tình hình đội tuyển rất lạc quan: Có triển vọng tốt đẹp

Chú ấy sống rất lạc quan: Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Lạc quan là liều thuốc bổ: Luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp

Câu 2 (trang 146 sgk Tiếng Việt 4): Xếp các từ có tiếng "lạc" cho trong ngoặc đơn thành 2 nhóm (SGK TV4 tập 2 trang 146).

Trả lời:

Em xếp thành 2 nhóm như sau:

a) Những từ trong đó "lạc" có nghĩa là"vui, mừng" gồm: – lạc quan; lạc thú.

b) Những từ trong đó "lạc" có nghĩa "rớt lại, sai" gồm: – lạc hậu, lạc điệu, lạc đề.

Câu 3 (trang 146 sgk Tiếng Việt 4): Xếp các từ có tiếng "quan" cho trong ngoặc đơn thành ba nhóm (SGK TV4 tập 2 trang 146)

Trả lời:

a) Những từ trong đó "quan" có nghĩa là "quan lại" gồm: – quan quân

b) Những từ trong đó "quan" có nghĩa là "nhìn, xem" gồm: – lạc quan

c) Những từ trong đó "quan" có nghĩa là "liên hệ gắn bó" gồm: – quan hệ, quan tâm

Câu 4 (trang 146 sgk Tiếng Việt 4): Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

a. Sông có khúc, người có lúc.

b. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Trả lời:

a) Sông có khúc, người có lúc, ý nói: Cuộc sống con người có khi này khi khác. Đừng thấy khổ mà chán nản bi quan, phải tin tưởng lạc quan ở ngày mai. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

b) Kiến tha lâu cũng đầy tổ, ý nói: Trong cuộc sống phải biết chịu khó, chịu khổ, siêng năng, biết tích lũy dần dần rồi đây cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top