Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược

Câu 1 (trang 154 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài "Nói ngược" (SGK TV4 tập 2 trang 154).

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2 (trang 155 sgk Tiếng Việt 4): Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 155).

Vì sao ta cười khi bị người khác cù?

Để (dài/ rải/ giải/ giãi) đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nước Anh, đã cho người máy cù 16 người tham (da/ gia/ ra) thí nghiệm và (rùng/ dùng) một thiết bị theo (dõi/ rõi/ giỏi/ rỏi) phản ứng trong bộ não của từng người. Kết (quả/ quã) cho thấy bộ não phân biệt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ (não/ nào) sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không (thể/ thế) đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.

Trả lời:

Vì sao ta cười khi bị người khác cù?

Để giải đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nước Anh, đã cho người máy cù 16 người tham gia thí nghiệm và dùng một thiết bị theo dõi phản ứng trong bộ não của từng người. Kết quả cho thấy bộ não phân biệt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ não sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không thể đoán trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top