Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 5. Măng mọc thẳng, Tập đọc: Những hạt thóc giống

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 5. Măng mọc thẳng, Tập đọc: Những hạt thóc giống

1. Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

Trả lời:

Nhà vua muốn chọn một người trung thực để truyền ngôi.

2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế?

Trả lời:

Để tìm được người như thế, nhà vua đã phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã được luộc kĩ và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi báu, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

3. Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?

Trả lời:

Khác với mọi người, chú bé Chôm đã dũng cảm nói lên sự thật, không sợ bị nhà vua trừng phạt.

4. Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý?

Trả lời:

Người trung thực là người đáng quý vì họ bao giờ cũng nói thật, không vì lợi ích của mình và nói dối làm hỏng việc chung. Người trung thực sẽ thích nghe nói thật, dám bảo vệ sự thật, bảo vệ người tốt, do đó sẽ làm được nhiều điều ích nước lợi dân.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top