Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ, Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

1. Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài ? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì ?

Trả lời:

Câu thơ được lặp lại nhiều lần trong bài là: Nếu chúng mình có phép lạ. Câu này được lặp lại mỗi lần bắt đầu một khổ thơ và lặp lại hai lần khi kết thúc bài thơ. Việc lặp lại nhiều lần câu ấy cho thấy sự tha thiết, ước muốn của các bạn nhỏ.

2. Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là gì ?

Trả lời:

Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước ấy là:

– Khổ thơ 1: Ước cây mau lớn để đầy quả.

– Khổ thơ 2: Ước mình thành người lớn ngay để làm việc.

– Khổ thơ 3: Ước Trái Đất không còn mùa đông.

– Khổ thơ 4: Ước không còn bom đạn, những trái bom hóa thành trái ngon chứa toàn kẹo với bi tròn.

3. Hãy giải thích ý nghĩa của những cách nói sau:

a) Ước "không còn mùa đông".

b) Ước "hoá trái bom thành trái ngon".

Trả lời:

Giải thích ý nghĩa của các cách nói

a) Ước “không còn mùa đông” là ước không còn thiên tai, không còn tai họa.

b) Ước “hóa trái bom thành trái ngon” là ước không còn bom đạn chiến tranh, nhân loại hòa bình.

4. Em thích mơ ước nào trong bài thơ ? Vì sao ?

Trả lời:

Học sinh tự phát biểu ý thích của mình.

Chẳng hạn:

– Thích ước mơ hạt vừa gieo đã lớn ngay thành cây đầy quả.

– Thích ước mơ ngủ dậy thành người lớn ngay khám phá đại dương, chiếm lĩnh bầu trời.

– Thích ước mơ trái bom hóa thành trái ngon chứa toàn kẹo và bi tròn…


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top