Trang chủ » Sọan bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ, Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Sọan bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ, Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ?

Trả lời:

Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt làm cho mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng.

2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

Trả lời:

Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp. Vua bê thử một cành sồi, ngắt thử một quả táo, chúng đều biến thành vàng. Chính vì vậy, vua cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ở trần gian.

3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước ?

Trả lời:

Vua Mi-đát phải xin thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước vì tất cả thức ăn thức uống vua đụng vào đều biến thành vàng cả vì thế vua không thể ăn uống được gì cả.

4. Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì ?

Trả lời:

Vua Mi-đát đã hiểu ra hạnh phúc ở đời không thể có được bằng ước muốn tham lam.


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top