Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc em. Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc em. Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu

1. Nghe viết

Việt Nam thân yêu

Việt Nam đất nước ta ơi!

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Cánh cò bay lả dập dờn,

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

Quê hương biết mấy thân yêu,

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau.

Mặt người vất vả in sâu,

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.

Đất nghèo nuôi những anh hùng,

Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên.

Đạp quân thù xuống đất đen,

Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.

Nguyễn Đình Thi

Chú ý;

–  Trình bày đúng bài chính tả theo thể thơ lục bát

–  Chú ý: Các từ ngữ dễ sai mênh mông, biển lúa, rập rờn…

2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài văn sau. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh

(3) chứa tiếng bắt đầu bằng hoặc k

Ngày Độc lập

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một (1)….. đáng (2)……. nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1)……. cờ, đèn, hoa và biểu (1)…….. .

Các nhà máy đều (1)…..  việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già, trẻ, (2)…… , trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần (3)….. mặt trong (1)…… hội lớn (3) dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đồng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đạm, ấm áp, khúc chiết, rõ ràng ; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

Đọc đến nửa chừng, Bác dừng lại, hỏi :

–  Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ?

Người người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm :

–  Co…o…ó!

Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hoà làm một.

Buổi lễ (3)….. thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí (3)…. toàn dân Việt Nam (3)…… quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn : "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy."

Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu : (3)…… nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

Trả lời:

Ngày Độc lập

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một ngày đáng ghi nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn, hoa và biểu ngữ .

Các nhà máy đều nghỉ việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già, trẻ, gái, trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần  mặt trong ngày hội lớn của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đồng bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đạm, ấm áp, khúc chiết, rõ ràng ; từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.

Đọc đến nửa chừng, Bác dừng lại, hỏi :

–  Tôi nói, đồng bào nghe rõ không ?

Người người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm :

–  Co…o…ó!

Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hoà làm một.

Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí của toàn dân Việt Nam kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn : "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy."

Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu : kỉ nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

3. Tìm chữ thích hợp vời mỗi chỗ trống

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em. Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam - Tổ quốc em. Chính tả: Nghe - viết: Việt Nam thân yêu

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top