Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập đọc: Thư gửi các học sinh

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập đọc: Thư gửi các học sinh

1. Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

Trả lời:

So với những ngày khai trường khác, ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có hai điều đặc biệt:

– Là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày khai trường đầu tiên sau khi nước ta giành lại được độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ.

– Từ ngày khai trường này, các em học sinh Việt Nam bắt đầu được hưởng nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.

2. Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

Trả lời:

Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm sao cho nước ta theo kịp được các nước khác trên thế giới.

3. Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

Trả lời:

Trong công cuộc kiến thiết đất nước, học sinh phải cố gắng, chuyên cần học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy đưa bạn để lớn lên sẽ xây dựng đất nước, với dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

4. Học thuộc lòng đoạn thư từ Sau 80 năm giời nô lệ … đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

Trả lời:

Học sinh học thuộc lòng từ "Sau 80 năm giời nô lệ đến nhờ một phần lớn trong công học tập của các em."

Nội dung bài: Bác Hồ khuyên các em học sinh chăm học, nghe thầy, nghe bạn và tin tưởng rằng học sinh sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông xây dựng thành công nước Việt Nam mới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top