Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc em. Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc em. Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

1. Nghe – viết

Lương Ngọc Quyến

            Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Nuôi ý chí khôi phục non sông, ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự, rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30 – 8 – 1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

Chú ý:

–  Viết đúng, trình bày đúng bài chính tả.

–  Chú ý viết đúng danh từ riêng; ngày, tháng, năm; những từ khó viết: mưu, khoét, xích sắt,…

2. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

a. “Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa tròn 13 tuổi”

b. “Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ

Trả lời:

–  Trạng (vần ang), nguyên (vần uyên), Nguyễn (vần uyên), Hiền (vần iên), Khoa (vần oa), thi (vần i).

–  Làng (vần ang), Mộ (vần ô), Trạch (vần ach), huyện (vần uyên), Bình (vần inh), Giang (vần ang).

3. Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em. Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em. Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam - Tổ quốc em. Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top