Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2: Việt Nam – Tổ quốc em. Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

1. Đến thăm Văn Miếu, du khách nước ngoài ngạc nhiêu vì điều gì?

Trả lời:

Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài rất ngạc nhiên khi biết từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỷ, tính từ khoa thi 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.

2. Hãy đọc và phân tích bảng số liệu thống kê theo các mục sau:

a. Triều đại nào tổ chức nhiều khoa  thi nhất?

b. Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất?

Trả lời:

 – Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất: Triều Lê – 104 khoa thi

– Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất: Triều Lê – 1780 tiến sĩ.

3. Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hóa Việt Nam?

Trả lời:

Bài văn giúp em hiểu được: Việt Nam là một nước có nền văn hiến lâu đời. Người Việt Nam có truyền thông coi trọng đạo học. Dân tộc ta rất đáng tự hào vì nền văn hiến lâu đời.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top