Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21: Người công dân, Chính tả: Trí dũng song toàn

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21: Người công dân, Chính tả: Trí dũng song toàn

Câu 1 (trang 27 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết: Trí dũng song toàn (từ Thấy sứ thần Việt Nam… đến hết).

Trả lời:

Học sinh tự luyện viết

Câu 2 (trang 27 sgk Tiếng Việt 5): Tìm và viết các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

Trả lời:

a) – Giữ lại để dùng về sau: dành, dành dụm, giấu.

– Biết rõ, thành thạo: rõ, rõ rệt, rõ ràng, giỏi dắn, giỏi giang.

– Đồ đựng đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao: rổ, rá, rế, giần sàng, giường tre…

b) – Dám đường đầu với khó khăn, nguy hiểm: đội quân khởi nghĩa.

– Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây, quả: vỏ.

– Đồng nghĩa với giữ gìn: cất giữ, bảo vệ, tích trữ.

Câu 3 (trang 27 sgk Tiếng Việt 5):

a) Có thể điền r, d hay gi vào chỗ trống nào trong bài thơ.

Dáng hình ngọn gió

Bầu trời rộng thênh thang

Là căn nhà của gió

Chân trời như cửa ngõ

Thả sức gió đi về

Nghe cây lá …ầm …ì

Ấy là khi gió hát

Mặt biển sóng lao xao

Là gió đang …ạo nhạc

Những ngày hè oi bức

Cứ tưởng gió đi đâu

Gió nép vào vành nón

Quạt …ịu trưa ve sầu

Gió còn lượn lên cao

Vượt sông dài biển rộng

Cõng nước làm mưa …ào

Cho xanh tươi đồng ruộng

Gió khô ô muối trắng

Gió đẩy cánh buồm đi

Gió chẳng bao …ờ mệt!

Nhưng đố ai biết được

Hình …áng gió thế nào.

Theo ĐOÀN TH| LAM LUYẾN

b) Có thể đặt dấu hỏi hay dấu ngã vào chữ in đậm trong mẩu chuyện vui?

Sợ mèo không biết

Một người bị bệnh hoang tương, suốt ngày ngỡ mình là chuột, cuối cùng được ra viện nhưng anh ta cứ đứng tần ngần mai ở cổng viện mà không đi. Một bác sĩ thấy lạ bèn đến hỏi. Bệnh nhân sợ hai giai thích:

– Bên công có một con mèo.

Bác sĩ bảo:

– Nhưng anh đã biết mình không phai là chuột kia mà.

Anh chàng trả lời:

– Tôi biết như vậy hỏi có ăn thua gì. Nhơ con mèo nó không biết điều ấy thì sao?

Theo BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

Trả lời:

a)… Nghe lá cây rầm rì

… Lá gió đang dạo nhạc

… Quạt dịu trưa ve sầu

… Cõng nước làm mưa rào

… Gió chẳng bao giờ mệt!

… Hình dáng gió thế nào

b)

Sợ mèo không biết

Một người bị bệnh hoang tưởng, suốt ngày cứ ngỡ mình là chuột, cuối cùng được ra viện nhưng anh ta cứ tần ngần mãi ở cổng viện mà không đi. Một bác sĩ thấy lạ bèn đến hỏi. Bệnh nhân sợ hãi giải thích:

– Bên cổng có một con mèo.

Bác sĩ bảo:

– Nhưng anh đã biết mình không phải là chuột kia mà.

Anh chàng trả lời:

– Tôi biết như vậy hỏi có ăn thua gì. Nhỡ con mèo không biết điều đó thì sao?

Theo BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top