Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29: Nam và nữ, Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29: Nam và nữ, Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Câu 1 (trang 116 sgk Tiếng Việt 5): Chữa bài

Trả lời:

a) Đọc lại bài làm:

– Đọc lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) trong bài.

– Đọc những chỗ mắc lỗi, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi.

– Tự đánh giá bài làm của em. Gợi ý:

+ Bài làm cùa em đã có mỏ bài, kết bài chưa? Em đã mở bài, kết bài theo kiểu nào?

+ Em dùng từ, đặt câu, viết chính tả đúng chưa?

+ Các chi tiết trong bài của em đã chính xác chưa?

+ Bài làm của em đã có hình ảnh so sánh chưa? Cách so sánh của em có gì hay?

+ Bài làm của em có dùng phép nhân hoá không? Phép nhân hoá em sử dụng có gì hay?

b) Chữa lỗi trong bài làm:

– Chữa lại các từ, câu sai.

– Chữa lại những chi tiết chưa chính xác.

– Viết thêm những nội dung còn thiếu.

Câu 2 (trang 116 sgk Tiếng Việt 5): Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn. Các đoạn có thể viết lại là:

Trả lời:

– Đoạn mở bài (hoặc kết bài) theo kiểu khác với đoạn mở bài (kết bài) em đã viết.

– Đoạn tả các bộ phận cây cối có sử dụng phép so sánh hoặc nhân hoá.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top