Trang chủ » Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6: Cánh chim hòa bình, Chính tả: Ê-mi-li, con

Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6: Cánh chim hòa bình, Chính tả: Ê-mi-li, con

1. Nhớ – viết: Ê-mi-li, con…

Ê-mi-li con ôi!

Trời sắp tối rồi…

Cha không bế con về được nữa!

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Đêm nay mẹ đến tìm con

Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn

Cho cha nhé

Và con sẽ nói giùm với mẹ:

Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!

Oa-sinh-tơn

Buổi hoàng hôn

Ôi những linh hồn

Còn, mất?

Đã đến phút lòng ta sáng nhất!

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa sáng lòa

Sự thật

Chú ý:

Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…

Chú ý viết đúng các tên nước ngoài.

2. Tìm những tiếng có ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy.

Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui

Lưa thưa mưa biển ấm chân trời

Chiếc tàu chở cá về bến cảng

Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước

Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm

Biển bằng không có dòng xuôi ngược

Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm

Huy Cận

Trả lời:

Các tiếng chứa ưa, ưa: lưa thưa, mưa, tưởng, nước, tươi, ngược, giữa.

Nhận xét về cách ghi dấu thanh.

Trong tiếng giữa (không có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính. Các tiếng lưa thưa, mưa không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

Trong các tiếng tưởng, nước, ngược (có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái lai của âm chính. Tiếng tươi không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

3. Tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

– Cầu được, … thấy

– Năm nắng, … mưa

– … chảy đá mòn.

– …. thử vàng, gian nan thử sức

Trả lời:

Cầu được ước thấy: Đạt được đúng như điều mình hằng mong muôn, mơ ước.

– Năm nắng mười mưa: trải qua nhiều khó khăn vất vả

– Nước chảy đá mòn: kiên trì, nhẫn nại nhất định sẽ thành công

Lửa thử vàng, gian nan thử sức: khó khăn vất vả là điều kiện thử thách rèn luyện con người


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top