Trang chủ » Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 sgk

Giải bài tập Lịch Sử lớp 4 sgk

BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

Bài 1. Nước Văn Lang


Bài 2. Nước Âu Lạc


HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP

Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc


Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)


Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)


Bài 6. Ôn tập


BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân


Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất


NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long


Bài 10. Chùa thời Lý


Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075 – 1077)


NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN

Bài 12. Nhà Trần thành lập


Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê


Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên


Bài 15. Nước ta cuối thời Trần


NƯỚC ĐẠI VIỆT BUỔI ĐẦU THỜI HẬU LÊ ( Thế kỉ XV)

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng


Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước


Bài 18. Trường học thời Hậu Lê


Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê


Bài 20. Ôn tập


NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh


Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong


Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII


Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long


Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh


Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung


BUỔI ĐẦU THỜI NGUYỄN

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập


Bài 28. Kinh thành Huế


Bài 29. Tổng kết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top